Условия и правила

УСЛОВИЯ НА ПАЗАРУВАНЕ

 Аши Стил Еоод  се стреми да пази личните данни на потребителите си и гарантира, че никаква лична информация за клиента и за неговите поръчки, няма да бъде предоставяна на трети лица без негово изрично съгласие, освен в предвидените от закона случаи.

     Указаната цена на отделната стока е за 1 брой   и е без включена в тази стойност цена на доставката.

    Поръчването на определена стока става чрез „добави в количката „" в офертата на желаната стока, след което следвайте  инструкциите дадени в хода на пазаруване.  Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и фирма  Aши Стил, съответно на описаните в настоящия докмент условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

    Клиентът посочва основните параметри на желания от него продукт, съгласно представените опции и вида на стоката (вид, модел, размер), без възможност за избор на цвят.

    При поръчката клиентът задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с клиента за срока на доставка.

    Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва Аши Стил Еоод  със задължението за изпълнение на доставката.

    След получаване на поръчката ,от Аши Стил Еоод  се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката, в рамките на 3 /три / работни дни .

 

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Доставката се извършва , съгласно условията на Интерлогистика !

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

      Поръчаният от клиента продукт се доставя до 7/ седем / работни дни при поръчка на стандартен размер и модел продукт ,на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

      Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно нейния вид и ползвания транспорт за доставка.

     Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и Аши Стил Еоод  се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

     В случай, че клиентът потвърди  желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

     Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.

     Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

Powered By Bobski [C.P.G]
Аши Стил © 2024.  Designed by Bobski [C.P.G] 2012